top of page

Ráda inspiruji ženy, aby v souladu se svou vnitřní krásou začaly v životě tvořit to, co je baví a  naplňuje. 

 

Mateřská dovolená je ideální dobou více nahlédnout sama do sebe!

Vnímám, že naše dokonalost je v naší přirozenosti a opravdovosti!

Že se ukazujeme přesně takové, jaké jsme a nepasujeme se do něčeho, co není naše. Že se neštelujeme do obrazu žádané dokonalosti.

 

Dřív jsem se snažila být lepší, než jaká jsem. Měla jsem pocit, že to jaká jsem, je málo. Až později mi došlo, že to jaká jsem, je v pořádku a je to moje dokonalost.

Proto mě baví podporovat ženy ve vnímání jejich dokonalosti v souladu s jejich přirozeností a opravdovostí. Že se mohou projevovat, takové jaké jsou.

Ukazovat to, jaké opravdu jsme, chce odvahu. Je to velká porce přijetí sebe sama ve svém celku. Já sama na této cestě stále kráčím.

Baví mě podporovat ženy, cítit se žensky.

Ráda inspiruji nejen maminky, aby si dovolily v mateřství dělat to, co je baví a naplňuje a byly samy pro sebe důležité.

Sama jsem maminkou dvou dětí a na mateřské dovolené jsem započala cestu, kdy jsem se přiblížila k tomu, dělat to, co mě baví a dává mi smysl.

                        

Ráda bych s Tebou sdílela svoje kroky a třeba Tě inspirovala.

 

Vše začalo v mateřství.

Po prvním půlroku mateřství jsem se začala cítit prázdná, cítila jsem, že mateřství hezky zvládám, ale že potřebuji pro svou duševní pohodu a pocit naplnění vlastní seberealizaci.

Do nosu mi frnkla celoroční škola Mohendžodára, která ve mně rozjela krásnou životní energii, tvořivost a velkou touhu předávat to, čeho jsem nabyla.

Vždycky mě naplňovalo setkávání žen v rámci skupiny, kde jsme se inspirovaly navzájem, předávaly si svoje postřehy, to co každou zajímá a naplňuje. Tím že každá z nás byla a je jiná jsem se učila různým pohledům na svět, různým ženským aspektům a k přijímání různých stránek osobnosti. Taková setkání ve mně vždy rozjely nádherné nápady, novou tvořivou energii a radost ze sdílení a z života vůbec.

Po ukončení celoroční školy Mohendžodára II. ve mně propukla potřeba dál víc předávat, projevovat se a podělit se o tu krásnou zkušenost ženství v podobě tance, meditací, práci s tělem a uzavřít to sdílením, které podporuje důvěru a hloubku.

Mateřství je příležitost pro ženu, kdy žena v určitém ústraní má možnost více nahlédnout sama do sebe, jaké jsou její potřeby a touhy. A začít je vyživovat.

 

V době mateřství jsem si šla za hlasem svého srdce a začala studovat Mohendžodáro. A rovnou jsem začala tvořit svou vlastní ženskou skupinu.

Pokračovala jsem dál s celoroční školou tantry a kurzem Umělcova cesta, která otevírá kreativitu.

Po mateřské dovolené je mým záměrem více dělat to, co mě baví a naplňuje.

Mateřství mi tak umožnilo více nahlédnout sama do sebe a tohle období využít ke studiu a rovnou k získání praxe toho, co mám ráda.

Ráda bych Tě inspirovala, jak využít mateřské dovolené pro nalezení toho, co Tě baví. (Na tohle téma chystám nový eBook.)

Aby každá z nás si byla vědoma svých darů a začala si je ve svém životě užívat. A tvořit to, co nás ženy baví a naplňuje a v čem je nám dobře. Po této cestě stále kráčím a stále se učím!

Nezapomínejme však, že každá z nás jsme jiná a každá má svou vlastní cestu a můžeme se navzájem inspirovat.

 

ořízlá.JPG
20181114_163646.jpg
bottom of page