top of page

Záměrem seberealizace v mateřství je pro mě radost a vnitřní naplnění


Tak tyto dny jsem si zrovna říkala, jak zrovna já můžu inspirovat ženy k seberealizaci na mateřské, dělat to co je baví a naplňuje, když zrovna teď jsem v nemocnici se svými dvěma dětmi, které jsou napojeny na kapačky a mají průjem jako hrom. V jejich bříšku jsou rotaviry.

Celá tato událost mě upozorňuje na moje děti. „Haló, haló, já jsem tady, všimni si nás. A přestaň se už tak moc zabývat svou seberealizací. Dovol si to pustit, povolit, uvolnit!“

Pustila jsem se totiž do kurzu Stáni Mrázkové a má zodpovědnost v plnění úkolů každý den mě na mateřské odrovnala :-)

Aby jste to správně pochopily, tak seberealizace v mateřství má pro mě svůj záměr. A to tvořit ze sebe pro svou radost a naplnění.

A jakmile to začne překlikávat do tlaku, ať už jakéhokoliv, tak to už neplní ten svůj důležitý a prvotní záměr. Ten láskyplný záměr k sobě samé.

V tomto případě přichází jedno velké STOP! A rozvzpomenutí se na to, co je záměrem.

Záměrem seberealizace na mateřské je:

láska k sobě samé,

přijetí sebe ve své celistvosti s láskyplnou náručí,

tvoření ze sebe na proudu inspirace pro svou radost.

Podtrženo a sečteno láska, láska a ještě jednou láska.

Pokud tedy nejsem při svém tvoření v souladu se svým záměrem, tak přichází na řadu udělat něco jinak!

Zpomalit a uvolnit se.

Klidně si napište a zvědomte, co je vašim záměrem vlastní seberealizace?

…………………………………………………………………………………………………………….

Zůstanete-li v souladu se svým záměrem, jdete pak tou nejpravdivější cestou lásky, která přináší plody a má svůj hluboký význam.

A pokud se vedle vás najdou i tací, kteří vaši seberealizaci na mateřské nechápou, tak tento váš záměr vám pomůže být si vědoma svých potřeb a dovolit si je naplňovat :-)

Navíc z této zkušenosti pro mě vyplývá i rovnováha. Rovnováha mezi seberealizací a času s dětmi. Když je vše, jak má být a v souladu se svým záměrem, tak láska z vlastní tvůrčí seberealizace zaplavuje celou rodinu.

Nejnovější články

Témata:

EBook zdarma

Přeješ si užívat svoje mateřství?

A být si svým vlastním zdrojem radosti, lásky a naplnění?

Mgr. Markéta Angela Haštabová

Ráda inspiruji ženy, aby v souladu se svou vnitřní krásou, začaly nejen v mateřství tvořit to, co je baví a naplňuje. Žít život v souladu s touhou své vlastní duše.

Podporuji ženy se cítit žensky.

Jsem lektorkou kurzu Mohendžodáro, který organizuji. Více info zde.

Jsem autorkou eBooku zdarma 10 tipů ke spokojenému mateřství.

Můj příběh najdete tady.

bottom of page