top of page

Podpořte to, co si přejete, že si dáte svůj ZÁMĚR


Jeden den v říjnu 2018 mi nebylo vůbec dobře. Cítila jsem se nedostatečná v souvislosti s jednou událostí. Bylo mi úplně na nic. A tak jsem se šla projít do přírody, kde to mám ráda. Jen já sama.


Při procházce probíhal můj vnitřní rozhovor: „Vždyť se nemusím takto cítit. Vždyť přece musí existovat prostředí s tvůrčí pracovní činností, kde se budu cítit schopná, dost dobrá, tvůrčí, šťastná.


A tak jsem si položila otázku:


„Co já vlastně chci? Po čem opravdu toužím?“

A dala jsem si záměr.


Záměrem nebylo pro mě něco mít, či něco dosáhnout.

Ale CÍTIT se vědoma sama sebe, svých kvalit, cítit se užitečná, schopná a dost dobrá.


A tak jsem si na procházce vytvořila takový přechodový práh z větviček, lístků a kamínků. Stoupla jsem si před tento práh ze skvostů přírody a zavřela si oči.


Překročení tohoto pomysleného prahu je symbolem mezníku a přechodu z vnitřní situace, kde mi není dobře, do prožitku v kterém mi dobře je.


Tímto překročením jsem si vnitřně navodila stav, jak si přeji se cítit. A tím vložila svůj záměr. Řekla jsem si svoje přání a požádala o jeho splnění. Vyslala jsem ho a uvolnila.


Již cestou domů na zpět se začaly manifestovat dílčí věci. Vzala jsem telefon a spojila jsem se s ženou, která už začala dělat svoje lektorské kurzy Mohendžodára. Slyšet ji, mi dodalo impuls. Začala jsem hned přemýšlet nad prostorem a nad celou realizací svého vlastního kurzu.


Zkontaktovala jsem paní majitelku jednoho prostoru na cvičení svého kurzu Mohendžodára. A domluvila jsem si tam schůzku. Položila jsem telefon a proběhla mi myšlenka: „Hele Markét, vem si s sebou na tu schůzku i svůj životopis. Je to příjemné prostředí, kde by to stálo za to.“


Do svého záměru jsem totiž vložila, mít stálý příjem na částečný úvazek s končící mateřskou. A tak den před moji osobní schůzkou ohledně prostorů na Mohendžodáro, jsem si upravovala životopis. A ještě ze zajímavosti jsem se koukla na web prostředí týkající se mojí osobní schůzky. Najednou tam vidím, že tam v tento den vyvěsili inzerát na pozici, která je mi vlastní.


Nyní už běží celý cyklus Mohendžodára na čtyři měsíce naplněn 15ti skvělými ženami a pracuji ve tvůrčím prostředí ICM Informačního centra pro mládež na částečný úvazek. Který spočívá v neformálním vzdělávání mládeže, v Erasmu – podpora mládeže v cestování, workshopy a spolupráce se základními a středními školami. Je to pestré a tvůrčí prostředí. Momentálně máme dvě dobrovolnice z Itálie a Maďarska na celoroční projekt Rozbití stereotypu a předsudku. Toť jen v krátkosti.


Tento článek píšu jako inspiraci pro vás. Je to můj vlastní zážitek s vlastním Záměrem. S tím, že můžete využít období konce roku 2018 a nového vstupu do roku 2019.


Můžete se vědomě rozhodnout opustit situaci, která už vám nesvědčí a rozhodnout se již pro nové. Můžete si to odstartovat otázkou „Co si opravdu přeji?“ Pro mě osobně je důležitější, jak se v nové situaci budu cítit, než něco mít či dokázat. Součástí mého záměru bylo cítit se užitečná, tak aby moje práce byla druhým prospěšná a oboustranně smysluplná.


Jakmile si dáte záměr, spustíte tak u sebe navazující dílčí kroky, které dávají do pohybu vaši vlastní cestu.


Můžete si svůj záměr dát do obrazů a namalovat si tak obrázek toho, v čem je vám dobře. Můžete si vytvořit svůj vlastní vision board.


A ještě poslední inspirace. Celkově je super si říci, co se Vám v roce 2018 povedlo, za co jste šťastni, za co chcete poděkovat. Uvědomění si svých dílčích úspěchů z roku 2018 vás podpoří v realizaci vašich záměrů pro rok 2019.


Přeji Vám příjemný vstup do roku 2019 a ať si Váš záměr najde svou cestu!Podobné inspirující články:
Nejnovější články

Témata:

EBook zdarma

Přeješ si užívat svoje mateřství?

A být si svým vlastním zdrojem radosti, lásky a naplnění?

Mgr. Markéta Angela Haštabová

Ráda inspiruji ženy, aby v souladu se svou vnitřní krásou, začaly nejen v mateřství tvořit to, co je baví a naplňuje. Žít život v souladu s touhou své vlastní duše.

Podporuji ženy se cítit žensky.

Jsem lektorkou kurzu Mohendžodáro, který organizuji. Více info zde.

Jsem autorkou eBooku zdarma 10 tipů ke spokojenému mateřství.

Můj příběh najdete tady.

bottom of page