top of page

Co díky tantra józe můžeš zažít?Kromě omlazujících a léčivých účinků, které jsou popsány na mém webu, tantra jóga také slouží k rozvoji vědomí.Ráda bych Ti prvně popsala svůj zážitek, který se mi odehrál v běžné realitě běžných dnů teď v dubnu a to díky online kurzu Mohendžodára, který teď vedu, protože každé ráno cvičím techniky tantra jogy spolu se skupinou. Pro skupinku žen jsem zavedla ranní rituály, kdy cvičíme asány a děláme vědomé dýchání každé ráno. Vzájemně se podporujeme a motivujeme.Jedno ráno o víkendu jsem si svůj ranní rituál doplnila tantrickými technikami a již po vědomém dýchání se mi změnil stav vědomí.Začala jsem se nahlas smát. Najednou z ničeho nic a bez důvodu. Po ranním dýchání a cvičení jsem se přirozeně dostala do krásného stavu meditace.


Je to jako když se zastavíš a jenom jsi, cítíš, že Tě mysl a vnitřní pohnutky najednou nikam nesměrují, protože najednou vůbec žádné nejsou. Najednou se stáváš tak plně vnímavá, že si užíváš plnou a hutnou přítomnost a nechce se Ti z toho vyživujícího stavu vůbec ven. Tyto věty čerpám ze svých zápisků, které jsem si zapsala v tomto daném stavu.Cítím, jak pro celé tělo je to tak léčivé a výživné, že bych v tomto stavu nejraději zůstala celý týden. Je to, jako kdybych teprve teď dala své kořeny do vláhy a nemohla se té vláhy nabažit. Nechce se mi ten stav opouštět. Cítím, jak najednou nic z venku pro své štěstí není potřeba.Je to jako kdyby člověk před tím žil v hladovém světě a když se rozhlédnu kolem, tak si lidé myslí, že pro pocit štěstí musí něco dosáhnout, nebo odjet na dovolenou. A přitom tu nejléčivější dovolenou cítím v tomto stavu léčivé meditace. Cítím, jak nemusím vůbec nic říkat, jen je krásné s tím být dlouho a dlouho..v úplném tichu, kdy mysl není, je jen vnitřní klid.Táhne mě to jít na zahradu a sednout si pod hrušku na zelenou trávu. Následuji to a s dotykem země, na které sedím, prociťuji hluboký smutek, z toho jak jsme odděleni od země…jak moc jsme se vzdálili, ale i sami od sebe…Zde moje již oblíbená hudba, kde cítím více zvuky země. (Last of the Mohicans)Ráda bych popsala, co se děje v těle. Lidský mozek je složité ústrojí, které vysílá elektrické signály. Tato elektrická aktivita, produkována mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí.Každá mozková vlna má své vlastnosti, jež představují určitý stav vědomí. Například v běžném životě se nacházíme ve stavu beta, což je bdělý a běžný stav vědomí. Souvisí se zvýšenou čilostí, logickým myšlením, koncentrací, schopnosti řešit problémy a mentální aktivitou. Vyšší úrovně beta vedou ke stresu, úzkosti a neklidu. Většina lidí tráví většinu bdělého života ve stavu beta, není se tedy čemu divit, že mnozí z nás dnes žijí ve velkém stresu.

Naopak technikami tantra jógy se žena dostává do uvolněného stavu vědomí, které souvisí s mozkovými vlnami alfa, které mají v porovnání s vlnami beta pomalejší frekvenci. Tyto vlny jsou běžné u lidí, kteří jsou přirozeně uvolnění a kreativní.Když například fantazírujete, nebo jen zavřete oči a meditujete, tato frekvence posiluje vaši představivost, paměť, koncentraci, tvořivost, redukuje stres. Meditace vede ke stupňování alfa vln. Mnohé techniky meditace a energetického léčení tudíž využívají mozkové vlny alfa pro relaxaci a léčení. Mozkové vlny alfa jsou považovány za nejzdravější, ve kterých se tělo regeneruje.Samozřejmě, že tento uvolněný stav vědomí v běžné realitě přichází po určité praxi. A přála bych ho co největšímu počtu žen. Samozřejmě, že pro běžné fungování je stav beta důležitý pro účinné fungování v rámci každodenního života. Avšak je důležité, se umět zrelaxovat a najít v sobě vnitřní klid a dopřát i našemu fyzickému tělu výživu a oddech.Na závěr bych chtěla říct, že výše uvedený stav, který jsem popsala výše, není instantní pilulka, nýbrž je to proces pravidelné praxe.

K popisu mozkových vln a rozšířeného stavu vědomí jsem vycházela ze zdroje: https://www.cestyksobe.cz/mozkove-vlny-a-rozsirene-vedomi/9355

Nejnovější články

Témata:

EBook zdarma

Přeješ si užívat svoje mateřství?

A být si svým vlastním zdrojem radosti, lásky a naplnění?

Mgr. Markéta Angela Haštabová

Ráda inspiruji ženy, aby v souladu se svou vnitřní krásou, začaly nejen v mateřství tvořit to, co je baví a naplňuje. Žít život v souladu s touhou své vlastní duše.

Podporuji ženy se cítit žensky.

Jsem lektorkou kurzu Mohendžodáro, který organizuji. Více info zde.

Jsem autorkou eBooku zdarma 10 tipů ke spokojenému mateřství.

Můj příběh najdete tady.

bottom of page