top of page

Žiješ a raduješ se ze svého ženství?

Co změnilo cvičení pánevního dna a práce s ženskou energií v mém životě?


Dříve jsem byla unilá, bez energie. Ještě teď si pamatuji, jak jsem neměla dost sil uklidit náš celý dům. O to pak byla změna znatelná. Začala jsem si všímat, jak najednou lehce a hravě poklízím celý dům. A to i tam, kam by moje energie před tím ani nedosáhla.


Na oknech se barevně usmívaly kytky a já najednou žasla nad tím, jak se celý můj dům proměnil. A došlo mi, že to je jen odraz mé vnitřní proměny.


Do teď si pamatuji, jak ráno po probuzení pouštím hudbu a se svým dvouletým synkem si hrajeme s míčem, kopeme si a smějeme se. V tom mžiku mi začaly po tvářích stékat slzy dojetím z uvědomění, že se už od rána raduji, tančím a hraji si se svým synkem.


Tyto změny se odehrávaly i v jiných mých životních oblastech.


V oblasti vztahu s manželem se změnil náš milostný život k hlubšímu procítěnějšímu milování. Začala jsem vnímat pozitivní reakce i od ostatních mužů. Protože jsem se cítila uvolněná, spokojená a vyživená.


Cítila jsem, jak srším energií. Najednou jsem měla potřebu tvořit. Tvořit a předávat to, co mě baví. A tak jsem začala organizovat své vlastní ženské kruhy, kde práce s pánevním dnem je jeho součástí.


Na této cestě vykrystalizoval i celý můj projekt. Začala jsem totiž již naplňovat svoje potřeby a touhy. Již jsem neměla potřebu na cokoliv čekat. Začala jsem na volné noze učit angličtinu v MŠ, do toho přednášet pro maminky v mateřských centrech a začala jsem dělat semináře pro ženy.


Můj život se otočil o 180 stupňů. Celý život jsem před tím byla vždy zaměstnaná a najednou s uvědoměním svých kvalit a potřebou žít svoje touhy, jsem začala více důvěřovat sama v sebe a ve svou vlastní cestu.


A tohle cítím jako svoje poselství pro ženy. Poselství, že každá z nás může žít tak, jak si opravdu přeje. Nejdůležitější je rozhodnout se a vykročit na svou cestu.

Mou vášní je inspirovat ženy prostřednictvím ženských kruhů – Tvůrčí ženy, aby začaly žít svoje ženství, byly si vědomy své vlastní jedinečnosti, svých darů a talentů a ty začaly ve svém životě žít.

Co pro mne tedy znamená ženství?

Ženství pro mě znamená, když si žena je vědoma sama sebe a svých kvalit.

Je si vědoma toho, kým opravdu je.

Dokáže se postavit sama za sebe.

A dovoluje si sama sobě i ostatním ukázat, kdo opravdu je a jak je krásná.

Svůj vnitřní obraz ženství jsem si promítla a namalovala na plátno:

Z mého obrazu jde vidět, že ženství je hodně spojeno s červenou barvou, kdy zdrojem ženství je její pánev. Což je zdroj obrovské ženské životní síly.


Žena, která má aktivní pánevní dno, má aktivní životní energii, má chuť tančit, svobodně se projevovat, milovat se, tvořit, radovat se a žít.


A mým cílem je, aby ženy se napojily na svůj vlastní zdroj, který je vyživuje a svou nově nabitou a zaktivněnou vášeň vložily do své životní tvorby.


Na této cestě žena začne objevovat, kdo je a o to jednodušeji se dokáže spojit s tím, co si přeje ve svém životě tvořit.Všimly jste si květů na obrazu, které vyvěrají z hloubky?


Je to pro mě znázornění napojení se na svou vlastní podstatu, jít až ke svým kořenům, odkud právě tepe ta síla ženy.

Dalším symbolem ženství je pro mne moře. Cykličnost tohoto vodního živlu.

Jednou je mořská hladina klidná, kdy žena umí sama v sobě spočinout a jen přijímat a být. V další fázi se začnou vlny moře zvedat, jsou prudké, divoké, vášnivé, plné síly a života. A v té dané celistvosti různorodých vln je neustálá dynamika. A to vše je v pořádku.


Vědomá žena se cítí objevená a naplněná, protože s láskou žije sama sebe, a to je úžasná svoboda.

Je nádherné se radovat sama ze sebe.


Být si svým vlastním zdrojem radosti, lásky a naplnění. A proto Tě zvu na tuto jízdu.


Jízdu radosti ze svého ženství, z toho kdo opravdu jsi a co si přeješ ve svém životě tvořit - ženské kruhy - tvůrčí ženy.


Na závěr 3 jednoduché otázky pro Tebe:

1. Jaké jsou Tvoje dary?

.......................................................................................................

2. Realizuješ tyto své dary ve svém životě?

.......................................................................................................

3. Mám se ráda, a proto si dovoluji: .....................................................

Co si přeješ od teď ve svém životě dovolovat? ....................................

Připravuji pro vás články a video-rozhovory s těmito úžasnými ženami:

Martina Výborná

lektorka Mohendžodára, jejíž poselstvím je, že být ženou je nádherný dar.

Markéta Zika Koppová

masážní terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů. Jejíž posláním je odkrývat tabu spojená s intimitou a pomoci vám objevit vaše tělo jako dar, který skrývá netušený potenciál.Podobný inspirující článek:


Nejnovější články

Témata:

EBook zdarma

Přeješ si užívat svoje mateřství?

A být si svým vlastním zdrojem radosti, lásky a naplnění?

Mgr. Markéta Angela Haštabová

Ráda inspiruji ženy, aby v souladu se svou vnitřní krásou, začaly nejen v mateřství tvořit to, co je baví a naplňuje. Žít život v souladu s touhou své vlastní duše.

Podporuji ženy se cítit žensky.

Jsem lektorkou kurzu Mohendžodáro, který organizuji. Více info zde.

Jsem autorkou eBooku zdarma 10 tipů ke spokojenému mateřství.

Můj příběh najdete tady.

bottom of page